Головна

Кафедри

Деканат

Рада факультету

Студентське самоврядування

Абітурієнтам

Деканат
Open Panel

Безымянный

Декан будівельного факультету
доктор технічних наук, професор 
Нестеренко Микола Петрович

Заступник декана
кандидат технічних наук, доцент
Кириченко Володимир Анатолійович

Заступник декана
кандидат технічних наук, доцент
Джура Володимир Миколайович

 

диспетчер Марченко Любов Володимирівна

            секретар Супрун Тетяна Сергіївна

 

Електронна адреса: buddekanat@yandex.ru

Телефон: (05322-7-05-78).

Будівельний факультет був свого часу став витоком створення нашого навчального закладу. Фундаторами його були В.О.Бродецький, К.В. Чупруненко. У наступні роки факультет очолювали: О.Н. Могилат, М.Т. Андрейко, С.Ф. Пічугін, А.С.Виходцев, П.Г. Горбенко, Ю.Й. Великодний, О.А. Шкурупій, О.А.Харченко, Л.Г.Щербінін. З 2011 до 2014 року факультет очолював кандидат технічних наук, доцент В.Ф. Пенц. З 2014 року факультет очолює доктор технічних наук, доцент М.П. Нестеренко.Історія будівельного факультету нерозривно пов'язана з іменами видатних уче­них, які працювали на факультеті у різні роки: М.С. Торяника, Д.М. Топчія, Є.В. Платонова та інших. Наукові школи з будівельних конструкцій і будівельної механіки започаткували такі вчені, як М.С. Торяник, Є.В. Платонов, П.Ф. Вахненко, Л.В. Фалєєв, І.С. Доценко, П.М. Невський та інші.Зараз на факультеті навчається більше 1000 студентів за освітньо-кваіфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр», їх підготовка ведеться за вісьмома спеціальностями та спеціалізаціями, які охоплюють два напрямки підготовки – «будівництво» та «геодезія, картографія та землеустрій».За роки існування факультет підготував понад 20 тисяч інженерів-будівельників, більше ніж 300 кандидатів і докторів наук, понад 200 спеціалістів різного рівня для зарубіжних держав. Усі спеціальності факультету ліцензовані та акредитовані за найвищим ІV рівнем. На семи кафедрах факультету працює близько 100 викладачів, включаючи 9 докторів наук, професорів і понад 75 кандидатів наук, доцентів. На факультеті плідно функціонують науково-дослідні лабораторії, діють три наукові школи.Випускники будівельного факультету працюють у проектних і науково-дослідницьких організаціях, будівельних та спеціалізованих будівельних організаціях і фірмах різних форм власності, на підприємствах будівельної індустрії. Багато випускників працює викладачами вищих навчальних закладів, коледжів, технікумів та професійно-технічних училищ. Серед них є кандидати та доктори наук, доценти, професори, члени-кореспонденти академій наук, академіки. В університеті діє спеціалізована вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди", 05.23.02 "Основи та фундаменти”. На факультеті плідно функціонують науково-дослідні лабораторії кафедр конструкцій із металу, дерева та пластмас, залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, організації і технології будівництва та охорони праці. Наукові школи очолюють провідні вчені, які відомі не тільки в Україні, а і далеко за її межами. На факультеті діють наступні наукові школи: дослідження та впровадження в будівництво сталезалізобетонних конструкцій – д.т.н., професор Стороженко Л.І.; надійність будівельних конструкцій – д.т.н., професор Пічугін С.Ф.; дослідження залізобетонних конструкцій на складні види навантажень – д.т.н., професор Павліков А.М.Також активно проводяться дослідження за іншими науковими напрямками: надійність та ризики комплексних конструкцій – д.т.н., професор Семко О.В.; технології та довговічність будівельних конструкцій, виробів і матеріалів – Р.М.Ахмеднабієв, В.В.Шульгін.

Авторський колектив учених, у числі яких доктор економічних наук, ректор ПолтНТУ В.О. Онищенко, доктор технічних наук, завідувач кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас С.Ф. Пічугін, доктор технічних наук, завідувач кафедри архітектури та міського будівництва О.В. Семко, доктор технічних наук, професор кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас Л.І. Стороженко отримав Державну премію України в галузі науки і техніки 2011 року за дослідження «Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому і цивільному будівництві».