Головна

Кафедри

Деканат

Рада факультету

Студентське самоврядування

Абітурієнтам

Склад кафедри
Open Panel

Семко Олександр Володимирович

доктор технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», професор

Завідував кафедрою з 2007 до вересня 2014 року. Викладає курси «Архітектура будівель та споруд», «Технічна експлуатація виробничих будівель і споруд», «Введення в дипломне проектування».

Керує магістратурою та аспірантурою. Автор понад 300 опублікованих праць, серед яких посібник “Сталезалізобетонні конструкції”, 4 монографії, 2 нормативних документи, 15 авторських свідоцтв та патентів.

Сфера наукових інтересів: вивчення надійності комплексних конструкцій при врахуванні та забезпеченні сумісної роботи  несучих і огороджувальних елементів; дослідження надійності конструкцій, що утворюються при підсиленні та реконструкції будівель і споруд;вивчення страхових ризиків при проектуванні, будівництві, реконструкції та підсиленні будівель і споруд.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2012 рік.

За 25 років виробничої, наукової та педагогічної діяльності О.В. Семко вирішив низку наукових і практичних проблем імовірнісних розрахунків існуючих та проектованих будівельних конструкцій. Розробив, запроектував та впровадив у виробництво цілий ряд нових типів сталезалізобетонних збірно-монолітних конструкцій.

О.В. Семко – член спеціалізованих вчених радД 44.052.02 (спеціальність 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди та 05.23.02 – основи та фундаменти), голова наукового семінару при цій раді та Д 44.052.04 (спеціальність 05.23.20 – Містобудування та територіальне планування).

Скляренко Сергій Олександрович 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри архітектури та міського будівництва, заступник завідувача кафедри

Працює на кафедрі з 2006 року. Викладає курси «Планування міст і транспорт», «Реконструкція міської забудови і будівель», «Основи автоматизованого проектування», «Нові об'ємно-планувальні та конструктивні рішення будівель і споруд». Керує магістратурою та дипломним проектуванням. Автор більше 20 наукових та 10 навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: проектування конструкцій підвісних канатних доріг, оптимізація конструктивних рішень будівель та споруд, вирішення транспортних проблем сучасних міст, дослідження планувальних рішень дворових  просторів.

Руденко Віктор Васильович 

кандидат архітектури за спеціальністю 18.00.02 «Архітектура  будвель і споруд», доцент, лауреат виставки досягнень ВДНГ СРСР (срібна медаль за розробку модульно-блочного методу вуглезбагачувальних підприємств).

Працює на кафедрі з 1977 по року. Викладає курси «Конструкції будівель і споруд, у тому числі архітектурні конструкції», «Садово-паркове будівництво», «Сучасні просторові конструкції», «Сучасні тенденції формування нових типів будівель».

Керує магістратурою та аспірантурою. Автор понад 20 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: методика формування цивільних та промислових об'єктів адаптивного типу.

Філоненко Олена Іванівна 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 2002 року. Викладає курси «Архітектура будівель і споруд», «Будівельна фізика», «Наукові дослідження в області теплофізики (спецкурс)»  Керує магістратурою та дипломним проектуванням. Автор більше 17 наукових та 12 навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: інноваційні методи зниження тепловтрат будівлями, розвиток бази сучасних утеплюючих і оздоблювальних матеріалів, нові технології зведення будівель та споруд й ін.

Семко Володимир Олександрович 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», старший науковий співробітник за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Працює на кафедрі з 2006 року. Викладає курси «Архітектура будівель та споруд», «Технічна експлуатація будівель і споруд», «Основи автоматизованого проектування».

Керує магістратурою та аспірантурою. Автор понад 60 наукових праць, в тому числі 2 навчальних посібників.

Сфера наукових інтересів: проектування будівель та споруд із легких сталевих тонкостінних конструкцій; дослідження теплотехнічних властивостей огороджувальних конструкцій; вирішення транспортних проблем сучасних міст шляхом використання альтернативних видів транспорту.

Галінська Тетяна Анатоліївна 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 1992 року. Викладає курси «Будівельна фізика (світологія)» «Основи проектної справи». «Архітектура та будівельні конструкції», «Планування міст і транспорт»,

Керує магістратурою. Автор  15 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: Архітектурно-конструктивні вирішення систем природного освітлення  будівель і його роль в забезпеченні мікроклімату приміщень 

Юрін Олег Іванович 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 1978 року. Викладає дисципліни: «Планування міст і транспорт»,  «Урбаністика», «Будівельна фізика», «Комп’ютерні технології у проектуванні будівель та споруд», «Комп’ютерні технології у проектуванні та наукових дослідженнях»,

Автор 19 статей, 2 навчальних посібників, 1 авторського свідоцтва, методичних вказівок.

Сфера наукових інтересів теплозахист та вологісний стан огороджувальних конструкцій будівель холодильників.

Малюшицький Олександр Володимирович 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 2008 року. Викладає курси «Архітектура будівель та споруд», «Реконструкція будівель та споруд», «Наукові дослідження в області модернізації ремонту і реконструкції», «Наукові дослідження в області будівельної теплофізики», «Інженерна підготовка міськихь територій». Керує дипломним проектуванням. Автор 10 наукових праць, в тому числі патенту України на корисну модель.

Сфера наукових інтересів: дослідження напружено-деформованого стану закладних деталей вузлів сталезалізобетонних рам.

Бібік Дмитро Володимирович 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 2011 року. Викладає курси «Спецконструкції в умовах реконструкції», «Технологічні основи проектування промислових підприємств та виробничих будівель», «Функціональні основи проектування громадських та житлових будівель», «Проектування будівель і споруд в особливих умовах експлуатації». Керує дипломним проектуванням.

Автор 16 наукових праць, в тому числі 2 патентів України на корисну модель.

Сфера наукових інтересів: дослідження напружено-деформованого стану сталезалізобетонних балок, методи розрахунку сталезалізобетонних конструкцій з урахуванням нелінійних властивостей матеріалів, оптимізація конструктивних рішень будівель та споруд, живучість будівель та споруд.

Зигун Аліна Юріївна 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування», доцент кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 2007 року.

Викладає курси «Експлуатація та утримання міських територій», «Утримання міської забудови», «Міські вулиці та дороги», «Міський транспорт», «Планування та благоустрій міст».

Автор понад 10 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: експлуатація міських територій; формування загальноміської системи з видалення твердих побутових відходів.

Магас Наталія Миколаївна 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 2009 року. Викладає курси «Архітектура будівель та споруд», «Утримання міської забудови», «Міські вулиці і дороги».

Автор понад 10 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: дослідження сталезалізобетонних конструкцій з зовнішнім листовим армуванням.

Рисунок1Авраменко

Авраменко Юрій Олександрович 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 2011 року. Викладає курси «Архітектура будівель та споруд», «Планування міст і транспорт», «Основи автоматизованого проектування», «Комп’ютерні технології у містобудуванні».

Автор понад 10 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: дослідження місцевої стійкості сталевих елементів сталезалізобетонних конструкцій; проектування будівель та споруд із легких сталевих тонкостінних конструкцій.

Олексієнко Олена Борисівна 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», старший викладач кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 2009 року. Викладає курси «Архітектура будівель та споруд», «Будівельна фізика», «Основи автоматизованого проектування», «Комп’ютерні технології проектування будівель та споруд», «Планування міст і транспорт».

Автор 16 наукових праць.

Лауреат третьої премії конкурсу на кращу наукову роботу на тему «Зробимо Україну енергоощадною» при Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна».

Сфера наукових інтересів: проектування будівель та споруд із використанням конструкцій фасадної теплоізоляції; дослідження теплотехнічних та експлуатаційних властивостей огороджувальних конструкцій.

Лещенко Марина Валентинівна 

Навчальний майстер, аспірант кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 2009 року.

Автор 3 наукових праць

Сфера наукових інтересів: теплова надійність огороджувальних конструкцій

 

Роздабара Олеся Михайлівна

Старший лаборант кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 2015 року.