Головна

Кафедри

Деканат

Рада факультету

Студентське самоврядування

Абітурієнтам

Дисципліни кафедри
Open Panel

Список
робочих програм навчальних дисциплін
кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель

 

І ДЛЯ БАКАЛАВРІВ:

• Організація і управління виробництвом (БЗ);
• Інженерна геодезія (загальний курс, практикум) (Будівельники);
• Архітектура будівель і споруд (БАп);
• Планування міст і транспорт (БА);
• Виробнича база будівництва (БА);
• Інженерна геодезія і аерогеодезія (спецкурс) загальний курс і практикум (БА);
• Комп'ютерні технології в будівництві та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів (БА);
• Комп'ютерні технології в будівництві та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів (пБА);
• Транспорт і шляхи сполучення (БА);
• Геодезія (БЗ);
• Топографія (БЗ);
• Інженерна геодезія (СВ);
• Основи нафтогазової справи (НГ);
• Державний земельний кадастр (БЗ);
• Земельне право (БЗ);
• Землевпорядне проектування (БЗ);
• Землеустрій (БЗ);
• Фотограмметрія та дистанційне зондування землі (БЗ);
• ГІС і бази даних (БЗ);
• ГІС і бази даних (пБЗ);
• Супутникова геодезія та сферична астрономія (БЗ);
• Математична обробка геодезичних вимірів (БЗ);
• Вища геодезія (БЗ);
• Вища геодезія (БЗ);
• Картографія (БЗ);
• Картографія (БЗ);
• Загальний курс шляхів сполучення (БА);
• Проектування автодоріг (БА);
• Технічна експлуатація автодоріг (БА);
• Комплексне освоєння міських територій (БА);
• Проектування виробничих підприємств у дорожньому будівництві (БА);
• Штучні споруди на дорогах (БА);
• Інженерні вишукування (БА);
• Проектно-кошторисна справа (БА, БП, БМ, БТ);
• Проектно-кошторисна справа (БЗ);
• Моніторинг земель і прогнозування використання земель (БЗ);
• Моніторинг земель і прогнозування використання земель (пБЗ);
• Геодезичне забезпечення (СВ);
• Технічна експлуатація будівель і споруд (БА);
• Основи НТТ (БА);
• Цифрові плани і карти (БЗ);
• Випробування в будівництві (БА);
• Основи геодезії (Арх.);
• Історія земельних відносин (БЗ);
• Електронні геодезичні прилади (БЗ);
• Планування та забудова населених пунктів (БЗ);
• Землевпорядні вишукування (БЗ);
• Проектування шляхів сполучення (БЗ);
• Основи міського кадастру (БЗ);
• Основи міського кадастру (пБЗ);
• Інженерна підготовка і благоустрій територій (БЗ);
• Оцінка та управління ринком землі та нерухомістю (БЗ);
• Основи топографії (ГН);
• Інженерна геодезія (пБА);
• Електронні геодезичні прилади (пБЗ);

 

ІІ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ:

• Основи наукових досліджень (БА);
• Проектування автодоріг (БА);
• Реконструкція автодоріг (БА);
• Експлуатація автодоріг (БА);
• Технологія будівництва автодоріг (БА);
• Інженерна геодезія (спецкурс) (БП);
• Пакети прикладних програм автоматизованого проектування автодоріг (БА);
• Інженерна геодезія (спецкурс) (БА);
• Введення в дипломне проектування (БА);

 

ІІІ ДЛЯ МАГІСТРІВ:
• Проектування автодоріг (БАм);
• Реконструкція автодоріг (БАм);
• Експлуатація автодоріг (БАм);
• Технологія будівництва автомобільних доріг (спецкурс) (БАм);
• Актуальні проблеми дорожньої галузі (БАм);
• Методологія наукових досліджень (БАм);
• Механіка системи „автомобіль-дорога-середовище” (БАм);
• Комп’ютерні технології у проектуванні і наукових дослідженнях (БАм);
• Експлуатація штучних споруд на дорогах (БАм);
• Організація та безпека дорожнього руху (БАм).