Головна

Кафедри

Деканат

Рада факультету

Студентське самоврядування

Абітурієнтам

Історія кафедри
Open Panel

Кафедра автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель – одна з найстаріших в університеті. Вона була створена в 1938 році як кафедра сільськогосподарських будівель і споруд, у зв’язку з розгалуженням на три кафедри тодішньої кафедри архітектури (наказ Всесоюзного комітету у справах Вищої школи від 28.10.1938 р. № 980). За 78 років кафедрою керували 5 завідувачів: доцент Т.Я. Гардасевич (1938 – 1952 рр.), професор Д.М. Топчій (1952 – 1980 рр.), доцент В.О. Бондар (1980 – 1984 рр.), професор В.Й. Хазін (1984 – 2012 рр.), доцент Г.І. Шарий (2012 – 2015 рр), з лютого 2015 р. в.о. зав. кафедри професор Д.А. Єрмоленко.
Перший завідувач кафедри Т.Я. Гардасевич, дворянин за походженням, був фахівцем із величезним досвідом архітектурно-будівельної та науково-педагогічної роботи. Вищу освіту він здобув у Петербурзькому інституті цивільних інженерів, який закінчив у 1897 році. До 1902 р. працював архітектором та інженером у митному окрузі Москви, в управлінні Південної залізниці (м. Київ, Одеса). Із 1902 по 1917 роки працював у Полтаві губернським архітектором. За 55 років професійної діяльності Т.Я. Гардасевич розробив численні проекти цивільних та виробничих будівель, проекти реставрації й укріплення споруд.
Під керівництвом професора Д.М. Топчія кафедра (архітектури сільських будівель і споруд) стала визнаним не лише в Україні, але й у всьому Радянському Союзі науковим і науково-методичним центром у галузі сільськогосподарських будівель та підготовки інженерів-будівельників для села. На її базі відбувалися всесоюзні й республіканські конференції та наради, наказом Мінвузу кафедра була затверджена базовою по республіці зі спеціальності «Сільськогосподарське будівництво», провідні викладачі кафедри були членами науково-методичної комісії Мінвузу республіки. Викладачі кафедри Д.М. Топчій, М.П. Кончуков, В.С. Бойчук, В.О. Бондар, О.Б. Кошлатий, В.Й. Хазін були авторами типових навчальних програм, затверджених Мінвузом СРСР із чотирьох навчальних дисциплін. У 60 – 80-ті роки ХХ ст. на кафедрі проходили стажування науково-педагогічні працівники практично з усіх регіонів СРСР, Польщі, а провідні викладачі кафедри передавали свій досвід і читали курси лекцій в Узбекистані, Киргизії, Казахстані, Болгарії, Польщі. Перші студенти-іноземці з Угорщини навчалися у 60 – 70-ті роки в нашому ВНЗ саме за спеціальністю «Сільськогосподарське будівництво».
У 1954 році Д.М. Топчій видав свою фундаментальну працю «Сільськогосподарські будівлі і споруди», яка спочатку мала гриф навчального посібника, а наступні три видання 1962, 1973 і 1985 рр. − підручника для ВНЗ. Цей підручник-монографія вже більше 60-ти років використовується для підготовки майбутніх інженерів у галузі сільськогосподарського будівництва, а також є корисним посібником для інженерів-проектувальників, архітекторів та наукових працівників і широко відомий у країнах близького й далекого зарубіжжя. Понад 15 років Д.М. Топчій був єдиним у Радянському Союзі доктором наук у галузі сільськогосподарських будівель.
У 60 – 90-ті роки на кафедрі плідно працювали викладачі Б.А. Милашенко, М.І. Гарець, Ю.Е. Баламовський, Т.М. Фалеєва, Н.П. Олійник, В.О. Бондар, Н.М. Буцька та інші.
Двадцять вісім років кафедру очолював к.т.н., професор, В.Й. Хазін, який прийшов на кафедру в 1978 році. Випускник нашого ВНЗ, на той час він пройшов чималий життєвий шлях і збагатився значним виробничим досвідом. Працював будівельним майстром, виконробом, заступником начальника, головним інженером і начальником будівельної організації БУ-113 тресту «Південтрансбуд». Із 1976 по 1978 р. як досвідчений фахівець у галузі транспортного будівництва був у закордонному відрядженні та працював головним інженером департаменту транспортного будівництва Сирії.
У 1990 році кафедра була об’єднана з кафедрою інженерної геодезії й називалася кафедрою архітектури сільських будівель та об’єктів агропромислового комплексу. Сучасну назву вона отримала у 2015 році.
Таким чином, кафедра значно розширила свій профіль і стала забезпечувати викладання фахових дисциплін не лише для спеціалізації «Сільськогосподарське будівництво», а й для нової спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми», відкритої у 1995 році. З 2012 року здійснюється набір студентів на навчання за напрямом 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Відповідно продовжує оновлюватись і розширюватись матеріально-технічна база кафедри.
Кафедра одна з небагатьох в університеті є випускаючою для трьох спеціальностей.
За ці роки підготовлено понад шість тисяч сільських інженерів- будівельників і понад 300 інженерів-автодорожників, які заслужили добру славу рідному ВНЗ у різних куточках колишнього Союзу та України. Значна частина випускників колишнього факультету сільськогосподарського будівництва традиційно продовжували навчання в аспірантурі й займалися науково-педагогічною роботою. Чимало з них стали кандидатами, а дев’ять – докторами технічних і навіть економічних наук. Працювали й працюють на посадах проректорів, деканів, зав. кафедр ПолтНТУ та інших ВНЗ.
У різний час на кафедрі працювали відомі науковці – професори і доктори наук І.Г. Красовський, Д.М. Топчій, В.С. Бойчук, В.О. Бондар, А.Г. Григоренко, Г.П. Хохлов. На кафедрі діє аспірантура, а з 2000 р. здійснюється підготовка магістрів.
Останнім часом науковці школи розробили проектні пропозиції кооперованих тваринницьких будівель і трансформуючих споруд для фермерських господарств, рекомендації за результатами досліджень технічного стану будівель та споруд Полтавської птахофабрики, низки шкіл Полтавського, Кременчуцького, Шишацького, Миргородського районів упроваджено під час їхньої реконструкції. Розробка «Каркасно-тентове укриття багатофункціонального призначення, що трансформується,» експонувалась у Києві на національній виставці «Укртехнологія» і була відзначена дипломом.
Фахівці-автодорожники неодноразово виконували обстеження автомобільних доріг, капітальний ремонт вуличної мережі сільських населених пунктів Полтавського району, розробили проектні пропозиції «Будівництво обхідної автомобільної дороги навколо м. Березань», «Будівництво під’їзду до с. Велички Полтавського району».
Кафедра виконує значні обсяги госпдоговірних науково-дослідницьких робіт.
Опубліковано 5 монографій, 4 підручники з грифом Мінвузу СРСР та МОН України: «Сельскохозяйственные здания и сооружения» (1954, 1962, 1973, 1985 гг.), «Планировка и застройка сельских населенных мест» (1972, 1979, 1986 гг.), «Сільськогосподарські дороги та майданчики» (2000 р.), «Штучні споруди на автомобільних дорогах» (2004 р.); більше 20 навчальних посібників, серед них: «Основы архитектурного проектирования сельских зданий и сооружений» (1989 г.), «Реконструкція будівель і споруд АПК» (1994 р.), «Сільські житлові та громадські будівлі» (1995 р.), «Основи будівельної фізики сільських споруд» (1995 р.), «Практикум з інженерної підготовки та благоустрою території під забудову» (1996 р.), «Будівлі та споруди агропромислового комплексу» (1988, 2006 рр.), «Архітектурно-ландшафтний та інженерний благоустрій автомобільних доріг» (2010 р.); «Проектування об’єктів виробничої бази дорожнього будівництва» (2010 р.); «Загальний курс шляхів сполучення» (2012 р.); 5 довідників, 8 нормативних документів і технічних умов, близько 500 статей. Отримано 29 патентів та авторські свідоцтва на винаходи.