Головна

Кафедри

Деканат

Рада факультету

Студентське самоврядування

Абітурієнтам

Склад кафедри
Open Panel

Кафедра є структурним підрозділом університету із самого початку його заснування. З 1938 року вона мала назву «кафедра архітектури сільськогосподарських будівель і споруд». Протягом останніх майже двадцяти років кафедра пройшла еволюційний шлях становлення, розвитку, трансформації та успішного функціонування. У 1990 році отримала назву кафедри архітектури сільських будівель та об’єктів агропромислового комплексу, а з 2015 р. – сучасну назву. У різні роки її очолювали: доцент Т.Я. Гардасевич, профессор, д.т.н. Д.М. Топчій, доцент, к.т.н. В.О. Бондар, профессор, к.т.н. В.Й. Хазін, к. держ. упр. Г.І. Шарий. Із лютого 2015 року виконання обов’язків завідувача кафедри покладено на д.т.н., професора кафедри Д.А. Єрмоленка.

20150915 145612
Кафедра функціонує у складі будівельного факультету, є випускаючою і за кількістю та складом являє собою потужний навчальний підрозділ університету.

Зав.каф

Єрмоленко Дмитро Адольфович – в.о. зав. кафедри, д.т.н., професор кафедри.

Педагогічний стаж – 17 років. У 1994 році закінчив Полтавський технічний університет за спеціальністю „Сільськогосподарське будівництво”.
Основні дисципліни: «Геодезія», «Супутникова геодезія та сферична астрономія».
Напрям наукової роботи: застосування фотограмметричних методів в прикладних задачах.
Кількість праць: 70, у тому числі монографій – 2, навчальних посібників – 1.

Винников

Винников Юрій Леонідович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України, дійсний член Академії будівництва України, голова Полтавського територіального відділення Академії будівництва України, лауреат премії Академії будівництва України ім. академіка М.С. Буднікова, член міжнародного товариства з механіки ґрунтів і геотехніки (ISSMGE), зокрема його комітету „Thick Deltaic Deposits”.

Педагогічний стаж – 22 роки. У 1985 році з відзнакою закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Сільськогосподарське будівництво».
Основні дисципліни: «Випробування в будівництві», «Методологія наукових досліджень».
Напрям наукової роботи: дослідження, розрахунок і проектування основ і фундаментів з ущільненням ґрунту, зокрема із реалізацією чисельних та імовірнісних методів; обстеження та проектування фундаментів при реконструкції споруд, розробка норм проектування.
Кількість праць: близько 300 наукових праць, зокрема 3 підручники у співавторстві, 10 посібників, 3 монографії, 15 нормативних документів; 170 статей; 45 патентів.

Литвиненко

Литвиненко Тетяна Петрівна – заступник зав. кафедри, к.т.н., доцент, член-кореспондент Академії будівництва України.

Педагогічний стаж – 31 рік. У 1979 році закінчила Полтавський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Архітектура».
Основні дисципліни: «Архітектура будівель та споруд», «Планування міст і транспорт», «Комплексне освоєння міських територій», «Інженерна підготовка і благоустрій територій», «Нові типи сільських будівель і об’єктів АПК» (спецкурс).
Напрям наукової роботи: дослідження та вдосконалення проектних вирішень сільських громадських будівель, благоустрій автомобільних доріг та вулично-шляхової мережі.
Кількість праць: 118 науково-методичних публікацій, із них 4 навчальні посібники, права на твір (комп’ютерну програму) – 1, статті, тези, методичні вказівки.

Шарий

Шарий Григорій Іванович – к.держ.упр., доцент кафедри.

У 1983 році закінчив Полтавський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка й організація сільського господарства», у 2002 році Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр», у 2006 році Харківський регіональний інститут державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління», у 2007 році Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Правознавство».
Основні дисципліни: «Державний земельний кадастр», «Земельне право», «Історія земельних відносин», «Управління земельними ресурсами».
Напрям наукової роботи: інституційні засади розвитку земельних відносин у сільському господарстві: теорія, методологія, практика.
Кількість праць: 67, у тому числі монографій, навчальних посібників – 7, науково-методичних розробок – 2, нормативних документів – 5.

Кошлатий

Кошлатий Олег Борисович – доцент.

Педагогічний стаж – 42 роки. У 1971 році закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут з відзнакою за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», спеціалізація «Сільськогосподарське будівництво».
Основні дисципліни: «Архітектура будівель і споруд», «Фізико-технічні проблеми проектування будівель», «Технічна експлуатація і реконструкція будівель АПК», «Загальний курс шляхів сполучення», «Інженерні вишукування», «Проектування виробничих підприємств у дорожньому будівництві».
Напрям наукової роботи: удосконалення проектних вирішень сільськогосподарських будівель і споруд, теплофізичні властивості огороджувальних конструкцій.
Кількість праць: 162 публікації, серед них 1 підручник, 7 навчальних посібників для ВНЗ, 1 довідник, 1 нормативний документ, статті, тези, методичні вказівки.

Корба
Корба Павло Степанович – к.ф.-м.н., доцент.

Педагогічний стаж – 40 років. У 1960 році закінчив Львівський політехнічний інститут, спеціальність «Астрономогеодезія».
Основні дисципліни: «Інженерна геодезія», «Картографія», «Землевпорядкування».
Напрям наукової роботи: вивчення динаміки земної поверхні геофізичними і геодезичними методами.
Кількість праць: 78, у т.ч. статті, тези, методичні вказівки.

Богдан

Богдан Іван Юрійович – к.ф.-м.н., доцент.

Педагогічний стаж – 38 років. У 1962 році закінчив Львівський політехнічний інститут, спеціальність «Астрономогеодезія».
Основні дисципліни: «Інженерна геодезія», «Аерогеодезія».
Напрям наукової роботи: вивчення деформацій земної кори за даними нахиломірних спостережень.
Кількість праць: 69, у т.ч. статті, тези, методичні вказівки.

Ільченко

Ільченко Володимир Васильович – к.т.н., доцент.

Педагогічний стаж – 16 років. У 1996 році закінчив Полтавський технічний університет за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», спеціалізація «Сільськогосподарське будівництво».
Основні дисципліни: «Експлуатація автомобільних доріг», «Технічна експлуатація автомобільних доріг», «Технологія будівництва автомобільних доріг», «Основи наукових досліджень».
Напрям наукової роботи: дослідження транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг.
Кількість праць: 102, у тому числі нормативні документи – 3, патенти – 8.

Карюк

Карюк Алла Миколаївна – к.т.н., доцент, член-кореспондент Академії будівництва України.

Педагогічний стаж – 14 років. У 1997 році закінчила Полтавський технічний університет за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», спеціалізація «Сільськогосподарське будівництво».
Основні дисципліни: «Геодезія», «Інженерна геодезія», «Архітектура будівель і споруд», «Проектно-кошторисна справа», «Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях».
Напрям наукової роботи: температурні впливи та теплова надійність огороджувальних конструкцій будівель.
Кількість праць: 70 науково-методичних публікацій, із них монографій – 1, навчальних посібників – 1, нормативних документів – 1, статті, тези, методичні вказівки.

Нестеренко

Нестеренко Світлана Вікторівна – к.т.н., доцент.

Педагогічний стаж – 11 років. У 2004 році закінчила Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка з відзнакою за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», спеціалізація «Сільськогосподарське будівництво» ОКР «Магістр». У 2015 році закінчила Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія і землеустрій», спеціальністю «Землеустрій та кадастр».
Основні дисципліни: «Геодезія», «Інженерна геодезія», «Картографія», «Картографія з основами топографії», «Електронні геодезичні прилади», «Вища геодезія», «Супутникова геодезія та сферична астрономія».
Напрям наукової роботи: формування малооб’ємних тваринницьких будівель на принципах кооперування, блокування і вдосконалення конструктивних рішень.
Кількість праць: 32 публікації, з них 23 наукових і 9 навчально-методичних.

Тимошевський

Тимошевський Владислав Вікторович – к.е.н., доцент.

У 2003 році закінчив Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Землеустрій та кадастр» ОКР «Магістр».
Основні дисципліни: «Землевпорядне проектування», «Землеустрій», «Державний земельний кадастр», «Геодезичні роботи в землеустрої», «Прогнозування використання земель», «Моніторинг земель», «Фотограмметрія та ДЗ», «Оцінка та управління ринком земель».
Тема дисертаційної роботи: Економіко-екологічні аспекти раціонального використання сільськогосподарських угідь в степовій зоні України.
Напрям наукової роботи: вдосконалення земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в умовах сталого розвитку: теорія, методологія, практика.
Кількість праць: 53 публікації, з них 10 навчально-методичних, 2 навчальні посібники.

Міщенко

Міщенко Роман Анатолійович – к.т.н., доцент.

Педагогічний стаж – 14 років. У 1997 році закінчив Полтавський технічний університет за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», спеціалізація «Сільськогосподарське будівництво».
Основні дисципліни: «Геодезія», «Основи топографії», «Топографія».
Напрям наукової роботи: дослідження та вдосконалення проектних вирішень сільських громадських будівель, благоустрій територій.
Кількість праць: 47.

Павлик

Павлик Володимир Григорович – к.т.н., доцент кафедри.

Педагогічний стаж – 3 роки. У 1983 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Астрономогеодезія».
Основні дисципліни: «Математична обробка геодезичних вимірів», «Вища геодезія».
Напрям наукової роботи: дослідження деформації земної поверхні екзогенного походження.
Кількість праць: 40.

Ткаченко

Ткаченко Ірина Володимирівна – к.т.н., старший викладач.

Педагогічний стаж – 7 років. У 2008 році закінчила Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми».
Основні дисципліни: «ГІС і бази даних», «Основи автоматизованого проектування», «Виробнича база будівництва», «Комплексне освоєння міських територій».
Напрям наукової роботи: благоустрій автомобільних доріг та вулично-шляхової мережі.
Кількість праць: 38, у тому числі навчальний посібник – 1, свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (комп’ютерну програму), патент на корисну модель.

Щепак

Щепак Віра Василівна – кандидат технічних наук, доцент.

Педагогічний стаж – 31 рік. У 1980 році закінчила Полтавський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». У 1989 році закінчила аспірантуру при Московському інженерно-будівельного інституті та захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Містобудування, районне планування, ландшафтна архітектура і планування сільськогосподарських населених пунктів».
Основні дисципліни: «Геоінформаційні системи і бази даних», «Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів».
Напрям наукової роботи: управління соціально-економічною системою територій на основі ефективної організації містобудівних компонент.
Кількість праць: за науковими дослідженнями опубліковано монографію, 17 фахових статей, з них 2-і – у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus та ін.

 Сергеєв

Сергеєв Олександр Сергійович – ст. викладач.

Педагогічний стаж – 24 роки. У 1982 році закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут, спеціальність «Сільськогосподарське будівництво».
Основні дисципліни: «Штучні споруди на дорогах», «Основи науково-технічної творчості», «Проектування автомобільних доріг», «Транспорт і шляхи сполучення», «Реконструкція автомобільних доріг», «Проектування шляхів сполучення».
Напрям наукової роботи: дослідження й аналіз конструкцій та стану штучних споруд на дорогах.
Кількість праць: 35, із них підручник – 1, посібників – 2, методичних вказівок – 20, журналів лабораторних робіт – 3, курсів лекцій – 4.

Пащенко

Пащенко Георгій Андрійович – ст. викладач.

Педагогічний стаж – 27 років. У 1975 році закінчив Київський автодорожній інститут, спеціальність «Мости і тунелі».
Основні дисципліни: «Проектування автомобільних доріг», «Реконструкція автомобільних доріг», «Прикладні інженерні задачі».
Напрям наукової роботи: проектування і реконструкція автомобільних доріг.
Кількість праць: методичні вказівки – 2.

 

Лемик Василь Богданович – ст. викладач.

Педагогічний стаж – 2 роки. У 1988 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Астрономогеодезія».
Основні дисципліни: «Геодезія», «Фотограмметрія».
Напрям наукової роботи: картографування територій.
Кількість праць: 15, у т.ч. статті, тези.

Одарюк

Одарюк Тетяна Семенівна – ст. викладач.

Педагогічний стаж – 37 років. У 1978 році закінчила ХНАДУ ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Землевпорядкування».
Основні дисципліни: «Землеустрій», «Цифрові карти та плани».
Напрям наукової роботи: землевпорядне проектування
Кількість праць: підручник – 1.

Тимошевська

Тимошевська Тетяна Ігорівна – асистент.

У 2009 році закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр».
Основні дисципліни: «Землеустрій», «Землевпорядне проектування», «Державний земельний кадастр», «Історія земельних відносин», «Організація та управління виробництвом», «Картографія», «ГІС та БД».
Тема дисертаційної роботи: Економічний механізм управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств.
Кількість праць: 30 публікацій, із них 28 – наукових і 2 – навчально-методичних.

Гасенко

Гасенко Ліна Володимирівна – асистент. 

У 2011 році закінчила Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми» ОКР «магістр».
Тема дисертаційної роботи: Прийоми організації інфраструктури для руху індивідуальних екологічних транспортних засобів.

 

Івасенко

Івасенко Вікторія Вікторівна – аспірантка.

У 2012 році закінчила Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю «Автомобільні дороги і аеродроми» ОКР «магістр».
Тема дисертаційної роботи: Методи проектування вулично-шляхової мережі з урахуванням потреб маломобільних груп населення.

Литвин

Литвиненко Тетяна Василівна – аспірантка.

У 2013 році закінчила Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю «Автомобільні дороги і аеродроми» ОКР «магістр».
Тема дисертаційної роботи: Ущільнення ґрунтів дорожнього насипу за умови забезпечення їх тривалої міцності.