Головна

Кафедри

Деканат

Рада факультету

Студентське самоврядування

Абітурієнтам

Дисципліни кафедри
Open Panel

Дисципліни кафедри (перелік РПНД)

Кафедра будівельної і теоретичної механіки проводить підготовку фахівців з наступних професійно орієнтованих і фахових дисциплін:

1. Будівельна механіка (вивчення методів розрахунку міцності та жорсткості будівельних конструкцій, будівель і споруд на дію статичних та рухомих навантажень й інших впливів).

2. Будівельна механіка (спецкурс) (вивчення методів розрахунку будівельних конструкцій, будівель та споруд на стійкість (вивчення методів розрахунку міцності та жорсткості будівельних конструкцій, будівель і споруд на дію статичних та рухомих навантажень й інших впливів). Основи динаміки стержневих систем).

3. Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ (постановка інженерної проблеми; складання математичної моделі роботи будівельних конструкцій, будівель та споруд; розробка чисельних алгоритмів і розв’язання інженерних задач на ПЕОМ; аналіз результатів розрахунку).

4. Основи теорії споруд (вивчення методів розрахунку будівельних конструкцій, будівель та споруд на міцність, жорсткість і стійкість при дії статичних та рухомих навантажень й інших впливів).

5. Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд (вивчення та застосування ліцензійних пакетів прикладних програм для розрахунку та проектування будівельних конструкцій, будівель і споруд).

6. Інформатика (вивчення офісних прикладних програм для застосування в будівельній галузі).

7. Інформатика і програмування (вивчення офісних прикладних програм для застосування в галузі геодезії, картографії та землеустрою).

8. Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики (вивчення офісних прикладних програм для обробки даних методами математичної статистики в галузі фізичної культури та спорту).

На сьогодні кафедра будівельної і теоретичної механіки має лабораторію, оснащену 12 комп’ютерами, де студенти інженерних спеціальностей навчаються інформаційним технологіям у будівництві, виконуючи розрахунки несучих конструкцій будівель і споруд з використанням ліцензійних пакетів прикладних програм, а також програм розроблених викладачами кафедри.