Головна

Кафедри

Деканат

Рада факультету

Студентське самоврядування

Абітурієнтам

Історія кафедри
Open Panel

Історія кафедри.

З моменту заснування у 1930 році Полтавського інституту інженерів сільськогосподарського будівництва і до 1953 року різні фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни (теоретична механіка, опір матеріалів, будівельна механіка, будівельні конструкції тощо) викладались на об‘єднаних кафедрах.

Кафедра будівельної механіки в нашому навчальному закладі існує з 1953 року. Першими викладачами будівельної механіки були професор Купінський К.М. та старший викладач Майліс Я.Х.

1

Перші викладачі будівельної механіки в нашому навчальному закладі:

Купінський К.М. та Майліс Я.Х.

Першим завідувачем кафедри був к.т.н., доцент Доценко І.С.

Розрахунок сучасних будівельних конструкцій, будівель і споруд пов’язаний з великим обсягом обчислень та застосуванням варіаційних і чисельних методів розрахунків, які потребують використання засобів обчислювальної техніки. Кафедра була ініціатором впровадження в нашому навчальному закладі обчислювальної техніки в навчальний процес та наукові дослідження.

З 1962 року при кафедрі будівельної механіки організована лабораторія обчислювальної техніки, яку очолив професор Невський П.М. Відтоді колектив кафедри проводить активну роботу з впровадження обчислювальної техніки в навчальний процес та виконання науково-дослідницьких робіт.

На базі кафедральної лабораторії обчислювальної техніки у 1980 році при кафедрі був створений обчислювальний центр нашого навчального закладу, першим начальником якого був доцент кафедри Митрофанов Б.П. Колектив кафедри був фундатором впровадження ЕОМ у навчальний процес, науково-дослідницьку роботу та автоматизовану систему управління нашого навчального закладу (АСУ ВУЗ). Виконуючи роботи з освоєння різних ЕОМ („Промінь”, „Наірі”, „Мінськ-22”, „ЕС–1022”, „ЕС 1036”, персональних комп’ютерів тощо) кафедра приймала активну участь у підготовці та перепідготовці викладачів і співробітників навчального закладу з питань використання обчислювальної техніки.

У 1990 році обчислювальний центр нашого навчального закладу став самостійним підрозділом.

Використання кафедрою засобів обчислювальної техніки дозволило виконати складні розрахунки для проектування будівельних конструкцій, будівель і споруд Полтавщини (рамний каркас трибун стадіону „Ворскла”, нового автовокзалу м. Полтави, фундаментні плити багатоповерхових будівель, динамічні розрахунки на замовлення заводів „Дормаш” та „КРАЗ” міста Кременчука тощо).

В різні роки кафедру будівельної механіки очолювали:

1935-1941 рр. – професор Купінський К.М.

1941-1953 рр. – доцент, к.т.н. Хілобок Г.К.

1953-1962 рр. – доцент, к.т.н. Доценко І.С.

1962-1972 рр. – доцент, к.т.н. Невський П.М.

1972-1986 рр. – заслужений діяч ВШ УРСР, професор Доценко І.С.

1987-1994 рр. – доцент, к.т.н., Козир О.О.

1994-1998 рр. – доцент, к.т.н., Клименко В.І.

В різні роки на кафедрі будівельної механіки працювали такі провідні викладачі:

Майліс Я.Х., Доценко І.С., Невський П.М., Репало А.А., Коломієць І.А., Митрофанов Б.П., Карамушка В.М., Яровий М.Л, Рубель В.М., Клименко В.І., Козир О.О., Крещенко Л.Ф., Корх О.І., Кропивницький С.В., Савенко Р.Г., Рогоза М.Є., Харченко О.А, Сороковий О.І. та інші.

У жовтні 1983 року на базі кафедри будівельної механіки проходила науково-технічна рада, яка була створена Міністерством вищих і середніх навчальних закладів СРСР, що проходила на базі кафедри будівельної механіки за участю провідних науковців в цій галузі.

2

Науково-технічна рада, що проходила у жовтні 1983 року на базі кафедри будівельної механіки за участю провідних науковців: І.С.Цуркова, О.М.Масленнікова, О.Р.Ржаніцина, Г.С.Петросяна, Н.П.Абовського, Н.Д.Левіцької та ін.

3

Доповідь на науково-технічній раді доктора технічних наук,

професора Олексія Руфовича Ржаніцина