Головна

Кафедри

Деканат

Рада факультету

Студентське самоврядування

Абітурієнтам

Напрями наукових досліджень
Open Panel

Напрями наукових досліджень

Викладачами кафедри будівельної і теоретичної механіки виконуються наукові дослідження за напрямом «Розрахунок міцності, жорсткості, стійкості та надійності будівельних конструкцій, будівель та споруд на дію різних видів навантажень та впливів».

Дослідження здійснюються з питань:

-                     розробка методик розрахунку міцності, жорсткості та стійкості залізобетонних конструкцій на різні види навантажень і впливів (Шкурупій О.А., Лазарєв Д.М.. Карабаш Л.В., Митрофанов П.Б.);

-                     вивчення міцності, жорсткості, стійкості сталезалізобетонних конструкцій (Джуpa В.М., Васюта В.В.);

-                     оцінювання параметрів надійності будівельних конструкцій та їх елементів із врахуванням факторів зумовлюючих їх дійсну роботу та нормування навантаження (Пащенко А.М., Северин В.О.);

-                     моделювання основ будівель та споруд (Голов О.О.).

Метою досліджень є підвищення надійності та зменшення матеріаломісткості будівельних конструкцій, оптимізація конструктивних рішень каркасів будівель.

Результатом досліджень за останні роки розроблені методи, алгоритми та програмні комплекси для розрахунків будівельних конструкцій та їх елементів на міцність, жорсткість, стійкість та надійність.

Наукова робота кафедри виконується в таких формах і напрямках: госпдоговірна, видавнича діяльність, виконання дисертаційних робіт, науково-дослідна робота студентів під керівництвом викладачів, участь у наукових конференціях, укладання творчих договорів, науково-методична робота, відповідно тематичного плану науково-дослідницьких робіт, що виконуються в межах основного робочого часу викладачів кафедри.

Кафедра підтримує зв’язки з КНУБА, ОДАБА ДонАБА НДІБК, ХДАМГ, національним університетом „Львівська політехніка”, Рівненським національним університетом водного господарства, Луцьким державним технічним університетом та ін.