Головна

Кафедри

Деканат

Рада факультету

Студентське самоврядування

Абітурієнтам

Склад кафедри
Open Panel

 Kafedra all

 

 Skurupiy

Шкурупій Олександр Анатолійович,

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри будівельної механіки, завідувач кафедри.

Завідує кафедрою з 2004 року. Викладає курси «Будівельна механіка», «Спецкурси будівельної механіки», «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Основи теорії споруд», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд», «Інформатика», «Інформатика і програмування» для студентів за різними напрямами підготовки.

Керує аспірантурою. Автор понад 100 опублікованих праць, серед яких навчальний посібник з грифом МОН України “Основи теорії споруд”, 1 нормативний документ.

Сфера наукових інтересів: розробка методів розрахунку міцності, жорсткості, стійкості, будівельних конструкцій та їх елементів на основі деформаційної моделі з екстремальним критерієм. Член-кореспондент Академії будівництва України.

За 28 років виробничої, наукової та педагогічної діяльності О.А. Шкурупій вирішив низку наукових і практичних проблем інженерних розрахунків існуючих та проектованих будівельних конструкцій. Розробив, запроектував та впровадив у виробництво ряд нових типів будівельних конструкцій.

О.А. Шкурупій – член вченої ради університету та наукового семінару спеціалізованої вченої ради спеціальності “Будівельні конструкції, будівлі та споруди”.

 

 Vasuta

 

Васюта Василь Васильович, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри будівельної механіки.

Працює на кафедрі з 2008 року. Викладає курси «Будівельна механіка», «Будівельна механіка (спецкурс)», «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Інформатика», «Інформатика і програмування» для студентів за різними напрямами підготовки.

Автор понад 30 науково-методичних праць. Виконує обов’язки декана факультету інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем.

Сфера наукових інтересів: оцінювання напружено-деформованого стану стиснутих трубобетонних конструкцій.

 Golov

Голов Олег Олександрович, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.02 «Основи та фундаменти», доцент кафедри будівельної механіки.

Працює на кафедрі з 1993 року. Викладає курси «Будівельна механіка», «Будівельна механіка (спецкурс)», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд».

Сфера наукових інтересів: моделювання основ будівель та споруд.

Науковий напрямок доцента Голова О.О. – розрахунок основ будівель та споруд і будівельних конструкцій методом скінченних елементів.

Доцент Голов О.О. має понад 50 науково-методичних праць, зокрема 25 із них у фахових виданнях, а також є автором понад 15 методичних вказівок з різних дисциплін. На професійному рівні володіє сучасними мовами програмування. Виконує обов’язки вченого секретаря кафедри.

 

 Pashenko

Пащенко Андрій Миколайович, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри будівельної механіки.

Працює на кафедрі з 1996 року. Викладає курси «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Будівельна механіка», «Будівельна механіка (спецкурс)», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд».

Сфера наукових інтересів: оцінювання надійності елементів будівельних конструкцій із врахуванням факторів зумовлюючих їх дійсну роботу.

Науковий напрямок доцента Пащенка А.М. – імовірнісний розрахунок континуальних систем на базі методу скінченних елементів.

Доцент Пащенко А.М. має понад 60 наукових праць, зокрема 27 із них у фахових виданнях, а також є автором понад 14 методичних вказівок з різних дисциплін. На професійному рівні володіє сучасними мовами програмування, що є здобутком у вигляді низки програмних продуктів для ПЕОМ, які використовуються у навчальному процесі, зокрема Persist та Dуnamic32. Виконує обов’язки відповідального за науковим напрямком, а також є одним з керівників наукового студентського гуртка та кожного року готує зі студентами наукові роботи на конкурс.

 Severin

 

Северин Віталій Олексійович, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри будівельної механіки.

Працює на кафедрі з 2003 року. Викладає курси «Будівельна механіка», «Будівельна механіка (спецкурс)», «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд», «Інформатика», «Інформатика і програмування» для студентів за різними напрямами підготовки. Автор понад 40 науково-методичних праць. Виконує обов’язки відповідального за профорієнтаційну роботу кафедри.

Сфера наукових інтересів: оцінювання надійності роботи будівельних конструкцій багатоповерхових промислових будівель.

 

Djura

 

Джуpa Володимир Миколайович, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», працює на посаді доцента кафедри будівельної механіки.

Працює на кафедрі з 2007 року. Викладає курси «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд», «Інформатика», «Інформатика і програмування» для студентів за різними напрямами підготовки. Автор понад 20 науково-методичних праць. Виконує обов’язки заступника декана будівельного факультету.

Сфера наукових інтересів: оцінювання напружено-деформованого стану стиснутих сталезалізобетонних конструкцій.

 Karabas

Карабаш Леонід Віталійович, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», працює на посаді доцента кафедри будівельної механіки.

Працює на кафедрі з 2008 року. Викладає курси «Будівельна механіка», «Будівельна механіка (спецкурс)», «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Основи теорії споруд», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд», «Інформатика», «Інформатика і програмування» для студентів за різними напрямами підготовки.

Автор понад 20 науково-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: міцність шпонкових з’єднань бетонних та залізобетонних елементів.

Виконує обов’язки відповідального за наукову роботу кафедри. Під керівництвом Карабаша Л.В. студенти систематично приймають участь в наукових конференціях та конкурсах студентських наукових робіт. Результати наукових розробок публікуються в фахових наукових виданнях.

 

 lazare

Лазарєв Дмитро Миколайович, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», працює на посаді доцента кафедри будівельної механіки.

Працює на кафедрі з 2007 року. Викладає курси «Будівельна механіка», «Будівельна механіка (спецкурс)», «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Основи теорії споруд», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд», «Інформатика», «Інформатика і програмування»

Автор понад 20 науково-методичних праць, 1 навчального посібника, 1 авторського свідоцтва.

Виконує обов’язки відповідального за міжнародні зв’язки кафедри.

Сфера наукових інтересів: розробка методів розрахунку міцності, жорсткості, стійкості, будівельних конструкцій та їх елементів на основі деформаційної моделі з екстремальним критерієм.

 

 Mutrofanov

Митрофанов Павло Борисович, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», старший викладач кафедри будівельної механіки.

Працює на кафедрі з 2008 року. Викладає курси «Будівельна механіка», «Будівельна механіка (спецкурс)», «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Основи теорії споруд», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд», «Інформатика», «Інформатика і програмування» для студентів за різними напрямами підготовки.

Автор понад 20 науково-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: розробка методів розрахунку міцності, жорсткості, стійкості, будівельних конструкцій та їх елементів на основі деформаційної моделі з екстремальним критерієм.

Виконує обов’язки голови групи аналізу кафедри, відповідального за зв’язки кафедри з бібліотекою. Під керівництвом Митрофанова П.Б. студенти систематично приймають участь в наукових конференціях та конкурсах студентських наукових робіт. Результати наукових розробок публікуються в фахових наукових виданнях.

 

Davudenko

 

 

Давиденко Юрій Олександрович – відповідальний за секцію «Теоретична механіка», кандидат технічних наук, доцент

Zhigiliy

 

Жигилій Сергій Михайлович – кандидат технічних наук, доцент

Lazarev2

 

Лазарєва Олена Миколаївна – кандидат технічних наук, старший викладач

 Gorb

 

Горб Олександр Григорович – кандидат технічних наук, старший викладач

 Shumeiko

Шумейко Катерина Олександрівна – кандидат технічних наук, асистент
 Heroim Хероїм Олена Олександрівна – асистент