Головна

Кафедри

Деканат

Рада факультету

Студентське самоврядування

Абітурієнтам

Склад кафедри
Open Panel

Працює на кафедрі з 1955 року. Викладає курси «Нові технології і розробки в будівництві», «Будівництво об’єктів у складних умовах», «Особливості технології зведення спеціальних споруд», «Технологія робіт при реконструкції будівель і споруд», «Технологія будівельного виробництва». Керує магістратурою та дипломним проектуванням. Заслужений працівник вищої освіти України, автор 2

 

 

Щербінін Леонід Георгійович, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент, заступник завідувача кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

Сфера наукових інтересів: удосконалення технології та організації будівництва в нових економічних умовах господарювання України; розроблення та впровадження нових конструктивних рішень будівель і споруд та технології їх зведення.

 

 

Нижник Олександр Васильович, доктор технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», професор кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

Сфера наукових інтересів: технологія зведення багатоповерхових будівель з використанням сталезалізобетонних конструкції.

 

 

Воскобійник Олена Павлівна, доктор технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», старший науковий співробітник, професор кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

Сфера наукових інтересів: розроблення комплексних методів оцінювання надійності та керування технічними ризиками під час проектування, зведення та експлуатації будівельних конструкцій, будівель та споруд; розроблення та впровадження нових типів ефективних будівельних конструкцій та технології їх зведення.

 

 

Редкін Олександр Васильович, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

Сфера наукових інтересів: організація та управління інноваційним розвитком високотехнологічного виробництва та будівництва.

 

Дикань Сергій Антонович, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби», доцент кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

Сфера наукових інтересів: методологічні проблеми безпеки і управління ризиком, інноваційні педагогічні технології у викладанні дисциплін про безпеку людини

 

 

 

Мурза Сергій Олександрович, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

Сфера наукових інтересів: дослідження нових видів сталезалізобетонних структурних конструкцій, розроблення технології їх виготовлення і монтажу.

 

 

Дяченко Євгеній Володимирович, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

Сфера наукових інтересів: розроблення і впровадження нових конструкцій з монолітного залізобетону і технологія їх улаштування

 

Дрижирук Юрій Васильович, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

Сфера наукових інтересів: розроблення та дослідження нових видів снігозахисних конструкцій та технології їх зведення, імовірнісне нормування снігового навантаження на будівельні конструкції.

 

 

Гасій Григорій Михайлович, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

Сфера наукових інтересів: розроблення структурно-вантових конструкцій, технології їх виготовлення і монтажу.

 

 

 

Куч Тетяна Петрівна, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», старший викладач кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

Сфера наукових інтересів: дослідження нових видів сталезалізобетонних конструкцій, розроблення технології їх виготовлення і монтажу.

 

 

 

Петраш Олександр Васильович, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.02 «Основи і фундаменти», старший викладач кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

Сфера наукових інтересів: дослідження напружено-деформованого стану армованих ґрунтоцементних паль у ґрунтовому масиві. Вивчення фізико-механічних характеристик ґрунтоцементу різних складів. Дослідження бурозмішувальної технології в контексті зниження вартості будівельної продукції.

 

 

 

Харченко Марина Олександрівна, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», старший викладач кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

Сфера наукових інтересів: дослідження монолітних залізобетонних фундаментних плит, розроблення технології їх виготовлення і монтажу.

 

 

 

Куц Валерій Анатолійович, старший викладач кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

Сфера наукових інтересів: розроблення і впровадження концептуальних основ викладання дисциплін про безпеку людини у виробничому середовищі і в умовах надзвичайних ситуацій.

 

 

 

Пархоменко Інна Олегівна, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», асистент кафедри організації і технології будівництва та охорони праці.

Сфера наукових інтересів: дослідження впливу технології будівництва на надійність сталезалізобетонних конструкцій.

 

 

 

Зима Олександр Євгенійович, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», старший викладач кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

Сфера наукових інтересів: надійність сталевих конструкцій магістрального трубопроводу, розроблення технології їх виготовлення і монтажу.

 

 

Клеценко Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», старший викладач кафедри організації і технології будівництва та охорони праці.

Сфера наукових інтересів: методичні аспекти формування професійної суб’єктності майбутніх фахівців у багатогалузевому університеті в процесі вивчення дисциплін про безпеку людини.