Головна

Кафедри

Деканат

Рада факультету

Студентське самоврядування

Абітурієнтам

Кафедра залізобетонних і кам'яних конструкцій та опору матеріалів
Open Panel

olimp small

Перший етап всеукраїнської олімпіади з опору матеріалів відбувся на кафедрі залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів. Відповідно до щорічної традиції 9 грудня 2015 року о 15-00 в аудиторії 101 відбувся перший етап олімпіади з опору матеріалів. У ньому взяли участь 31 студент другого та третього курсів будівельного факультету, факультету нафти і газу та природокористування, а також студенти електромеханічного факультету.

Склад журі: к.т.н., доц. Кириченко Володимир Анатолійович; к.т.н., доц. Гасенко Антон Васильович; к.т.н., ст. викл. Качан Тарас Юрійович. Завдання олімпіади складалися з 5 задач.

Для бажаючих спробувати свої сили в розв’язанні олімпіадних задач викладачі кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів пропонують ці завдання:
Задача 1. У скільки разів необхідно збільшити висоту h поперечного перерізу балки, щоб її несуча здатність (допустимий згинаючий момент) збільшилась удвічі? (7 балів)Задача 2. Визначити кут α при умові, щоб поздовжня сила N в похилому стержні була мінімальною. (25 балів)

Задача 3. Визначити кут α, при якому момент інерції відносно осі х буде максимальним. (30 балів)

Задача 4. Визначити коефіцієнт k, при якому найбільші за абсолютною величиною від’ємний і додатний згинальні моменти будуть однакові (розмір l заданий). (25 балів)

Задача 5. Зобразити схему навантаження балки і визначити величини прикладених до неї навантажень по епюрах Q і M. (13 балів)

В аудиторії 101 панує творча атмосфера

image012

Напружені хвилини олімпіади. На передньому плані, зліва направо: Баришполець А.В. (гр. 302-БП);
Кондак С.В. (гр. 201-МІ); Нікулін В.С. (201-ММ)

Переможці

І місце

  • Баришполець Антон Віталійович (302-БП)
    ІІ місце
  • Тонківський Віталій Юрійович (302-БП)
  • Соколов Ілля Анатолійович (302-БП)
  • Гріневич Наталія Олександрівна (302-БП)
    ІІІ місце
  • Апрод Денис Олександрович (302-БП)
  • Горбун Сергій Володимирович (302-БП)

Учасникам олімпіади зараховано додаткові бали до отриманих на іспиті. Призерів олімпіади нагородили грамотами та звільнили від складання іспиту з відповідної дисципліни з отриманням вищого балу в заліковій книжці згідно з п. 5.6. порядку проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Опір матеріалів», затвердженого 17.02.2014 р.Заступник декана будівельного факультету к.т.н., доц. Кириченко В.А. нагороджує призера олімпіади –
студента групи 302-БП Соколова І.А.

Член журі к.т.н., доцент Гасенко А.В. вручив грамоту студенту групи 302-БП Апроду Д.О.
та відмітив його оригінальні рішення задач