Головна

Кафедри

Деканат

Рада факультету

Студентське самоврядування

Абітурієнтам

Дисципліни кафедри
Open Panel

Дисципліни кафедри (перелік РПНД)

1. Робоча програма «Будівельні конструкції» для студентів напряму підготовки  6.060101 –  будівництво, 15 с.

Розробники: 

Біда С.В., доцент кафедри видобування нафти і газу та природокористування, кандидат технічних наук
Пінчук Н.М., доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних наук
Бібік М.В.,  доцент кафедри конструкцій з металу, дерева та  пластмас, кандидат технічних наук, доцент

2. Робоча програма «Комп’ютерні технології у проектуванні конструкцій, будівель та споруд» для студентів спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 9 с.

Розробник: Носач О.Б., доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів

3. Робоча програма «Проектування конструкцій, які зводяться та експлуатуються в особливих умовах» для студентів спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 10 с.

Розробник: Носач О.Б., доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів

4. Робоча програма Cпеціальні будівельні конструкції споруд і мереж для студентів спеціальності 8.092103-Міське будівництво та господарство -14 с

Розробник: Воскобійник П.П.., доцент кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних  наук

5. Робоча програма «Комп’ютерні технології у проектуванні та наукових дослідженнях» для студентів спеціальності 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 10 с.

Розробник: Носач О.Б., доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів

6. Робоча програма «Проектування залізобетонних конструкцій в умовах сейсмічних районів» для студентів спеціальності 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 11 с.

Розробник: Носач О.Б., доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів

7. Робоча програма Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд для студентів спеціальності 8.06010101-промислове і цивільне будівництво -16с.

Розробник: Воскобійник П.П.., доцент кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних  наук

8. Робоча програма «Будівельні конструкції (спецкурс): Кам’яні та залізобетонні конструкції» для студентів напряму підготовки  6.060101 – Будівництво, 15 с.

Розробник: Микитенко С.М., доцент кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних наук, доцент

9. Робоча програма «Кам’яні та залізобетонні конструкції (спецкурс)» для студентів спеціальності 6.060101 Будівництво (Автомобільні дороги та аеродроми), 12 с.

Розробник: Носач О.Б., доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів

10. Робоча програма «Введення в дипломне проектування» для студентів спеціальності 7.060101 – Промислове та цивільне будівництво 9 с.

Розробник: Пінчук Н.М., доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних наук

11. Робоча програма «Основи системного аналізу» для студентів напряму підготовки 6.060101 Будівництво, 10 с.

Розробник: Микитенко С.М., доцент кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних наук, доцент  

12. Робоча програма «Метрологія та стандартизація» для студентів напряму підготовки 6.060101 – будівництво, 11 с.

Розробник: Рожко В.Н.., доцент кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних  наук

13. Робоча програма «Технічна експлуатація будівель і споруд» для студентів напряму підготовки 6.060101 – Будівництво, 12 с.

Розробник: Пінчук Н.М., доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних наук

14. Робоча програма «Cпецкурс: кам’яні конструкції» для студентів напряму підготовки 6.060101 – будівництво, 11 с.

Розробник: Павліков А.М., завідувач кафедри ЗБіККтаОМ, д.т.н., професор

15. Робоча програма «Випробування в будівництві» для студентів спеціальності 6.060101 – будівництво, 14 с.

Розробник: Рожко В.Н.., доцент кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних  наук

16. Робоча програма «Основи теорії споруд» для студентів спеціальності 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)», 12 с.

Розробники:

Лазарєва О.М., старший викладач кафедри будівельної та теоретичної механіки, кандидат технічних наук,
Качан Т.Ю., старший викладач кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних наук,
Лазарєв Д.М., доцент кафедри будівельної та теоретичної механіки, кандидат технічних наук.

17. Робоча програма «Будівельні конструкції (спецкурс): Кам’яні та залізобетонні конструкції» для  студентів  напряму підготовки 6.060101 – Будівництво, 12 с.

Розробник: Микитенко С.М., доцент кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних наук, доцент

18. Робоча програма «Проектування залізобетонних конструкцій, що працюють в умовах складних деформацій» для студентів спеціальності 8.06010101 – «промислове і цивільне будівництво, 12 с.

Розробник: Павліков А.М., завідувач кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, доктор технічних наук, професор

19. Робоча програма «Опір матеріалів» для студентів напряму підготовки 6.060101-«Будівництво», 14 с.

Розробники: Качан Т.Ю., старший викладач кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних наук, Гасенко А.В. доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних наук, доцент.

20. Робоча програма «Технічна механіка» для студентів спеціальності 6.050601 – Теплоенергетика, 12 с.

Розробники:

Лазарєва О.М., старший викладач кафедри будівельної та теоретичної механіки, кандидат технічних наук,
Крупченко О.А. доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних наук.

21. Робоча програма «Прикладна механіка» для студентів напряму підготовки 6.050702 електромеханіка, 12 с.

Розробник: Фенко О.Г., доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних наук, доцент.

22 Робоча програма «Прикладна механіка» для студентів напряму підготовки 6.050702 електромеханіка, 12 с.

Розробник: Фенко О.Г., доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних наук, доцент.

23. Робоча програма дисципліни «Опір матеріалів (спецкурс)» для студентів напряму 6.060101 – «Будівництво», 12 с.

Розробники:

Кириченко В.А., доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних наук, доцент;
Гасенко А.В., доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних наук, доцент

24. Робоча програма «Опір матеріалів» для студентів напряму 6.050304 – Нафтогазова справа, 13 с.

Розробники:

Фенко О.Г., доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних наук, доцент,
Крупченко О.А., доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних наук, доцент.

25. Робоча програма «Опір матеріалів» для студентів напряму підготовки 6.060101-«Будівництво», 14 с.

Розробники:

Кириченко В.А., доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних наук,
Гасенко А.В., доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних наук.

26. Робоча програма «Cпецкурс: залізобетонні конструкції» для студентів напряму підготовки 6.060101 – будівництво, 19 с.

Розробник: Павліков А.М., завідувач кафедри ЗБіККтаОМ, д.т.н., професор

27. Робоча програма дисципліни «Опір матеріалів» для студентів напрямів 6.070106 – «Автомобільний транспорт», 6.050502 – «Інженерна механіка», 6.050503 – «Машинобудування», 16 с.

Розробники:

Муравльов В.В., доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних наук, доцент
Гасенко А.В., доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних наук, доцент
Качан Т.Ю., старший викладач кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних наук

28. Робоча програма дисципліни «Проблеми проектування кам’яних конструкцій» для студентів спеціальності 8.06010101 – «промислове і цивільне будівництво, 13 с.

Розробник: Погрібний В.В., ., доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

29.  Робоча програма «Будівельні конструкції (спецкурс): кам’яні та залізобетонні» для студентів спеціальності 6.060101 – будівництво, 12 с.

Розробник: Довженко О.О. професор  кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних  наук

30. Робоча програма «Проектування просторових перекриттів» для студентів спеціальності 7.060101 – будівництво (прискор.), 12 с.

Розробник: Довженко О.О. професор  кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних  наук

31. Робоча програма «Будівельні конструкції (спецкурс): кам’яні та залізобетонні» для студентів спеціальності 6.060101 – будівництво, 12 с.

Розробник: Довженко О.О. професор  кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних  наук

32. Робоча програма «Будівельні конструкції (спецкурс): кам’яні та залізобетонні» для студентів спеціальності 6.060101 – будівництво, 15 с.

Розробники:

Мірошніченко І.В. доцент кафедри видобування нафти і газа та природокористування, кандидат технічних  наук
Довженко О.О. професор  кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій та опору матеріалів, кандидат технічних  наук