Головна

Кафедри

Деканат

Рада факультету

Студентське самоврядування

Абітурієнтам

Напрями наукових досліджень
Open Panel

Після створення при кафедрі аспірантури згідно з наказом МВССО СРСР №122 від 16.04.63 р. захищено кандидатських дисертацій 42 здобувачами.

Іде захист дисертаційної роботи (зліва направо члени спеціалізованої вченої ради: д.т.н., професори Л.І. Стороженко (ПолтНТУ), Л.М. Фомиця (СНАУ), П.Ф. Вахненко (ПолтНТУ), О.Л. Шагін (ХГТУСА))

Першими аспірантами кафедри стали Л.І. Сердюк (д.т.н., професор, працював до червня 2009 р. завідувачем  кафедри теоретичної механіки ПолтНТУ) та Є.М. Бабич (нині д.т.н., професор, завідувач кафедри інженерних конструкцій Національного університету водного господарства і природокористування в м. Рівне). Безпосередньо на кафедрі захищено 4 докторські дисертації (М.С. Торяник, П.Ф. Вахненко, С.І. Роговий,  А.М. Павліков), а взагалі через аспірантуру пройшли навчання всі члени кафедри. На час 50-річчя від її створення колектив кафедри становлять: один доктор наук, професор; чотирнадцять кандидатів технічних наук, доцентів; три кандидати технічних наук, старші викладачі та один старший викладач без наукового ступеня.

Керували аспірантурою доктор технічних наук, професор М.С. Торяник; доктор технічних наук, заслужений працівник народної освіти України, дійсний член академії будівництва України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки П.Ф. Вахненко; кандидати технічних наук, доценти В.П. Митрофанов, Є.В. Клименко, М.М. Губій, С.І. Роговий. Тепер керівництво науковою роботою аспірантів здійснюють доктор технічних наук, професор А.М. Павліков та кандидат технічних наук, доцент О.О. Довженко.

Викладачами кафедри зі студентами випробовуються залізобетонні вироби каркаса системи КУБ-2,5

Із числа колишніх аспірантів кафедри після захисту кандидатських дисертацій шестеро – Є.М. Бабіч, П.Ф. Вахненко, А.М. Павліков, Є.В. Клименко, С.І. Роговий, О.В. Семко – свій науковий шлях продовжують, захистивши докторські дисертації за спеціальністю «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». Але багато  хто  присвятив своє життя науковій діяльності не тільки в галузі будівництва, але й у інших наукових галузях. Так, Л.І. Сердюк захистив дисертацію за двома спеціальностями – «Машинознавство і деталі машин» та «Динаміка, міцність машин, приладів і апаратури»; О.В. Горик захистив дисертацію за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла»; М.Є. Рогоза – захистив дисертацію за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами». Сім випускників аспірантури стали академіками, десять – отримали звання професора і багато з них працювали й працюють проректорами ВНЗ, деканами факультетів і завідувачами кафедр, керівниками державних установ, будівельних організацій та інших галузей господарства.


Житловий будинок у м. Полтаві по бульвару Б. Хмельницького у процесі зведення з використанням наукових розробок кафедри

Викладачі кафедри ведуть наукову роботу в галузі дослідження залізобетонних і кам’яних конструкцій на складні види деформацій при короткочасній та тривалій дії навантажень (керівник – д.т.н., професор А.М. Павліков), а також опору руйнуванню й деформуванню бетонних і залізобетонних елементів, що зазнають складних неоднорідних НДС при різному характері зовнішніх впливів (к.т.н, доценти С.М. Микитенко, О.О. Довженко). За час існування кафедри за її науковими напрямами досягнуті результати викладено в 11 монографіях [27 – 37], а їх новизна підтверджена 17 авторськими свідоцтвами на винаходи, щорічно друкується 35 – 40 наукових статей. На кафедрі розроблена концепція (Г.О. Фенко, Л.П. Макаренко) щодо роботи залізобетонних конструкцій на довготривалу дію навантаження, яка змінила методику розрахунку попередньо напружених залізобетонних конструкцій. Про це на Міжнародному конгресі Федерації попередньо напруженого залізобетону в м. Нью-Йорку в 1974 році заслуховувалось повідомлення, надіслане доцентом Л.П. Макаренком.

Науковцями кафедри розроблено декілька теорій (керівники – д.т.н., професор М.С. Торяник; к.т.н., доцент В.П. Митрофанов) та багато методів розрахунку залізобетонних конструкцій, якими користуються не тільки в Україні, а й за її межами. Частину матеріалів наукової роботи кафедри враховано при розробленні нормативних документів і національних норм із розрахунку залізобетонних конструкцій.

Членами кафедри одержано 17 авторських свідоцтв та 6 патентів на винаходи різного типу, із яких авторське свідоцтво №387848 (автори Г.О. Фенко, Л.П. Макаренко) було використане у Франції.

 

Випробування колон каркасів для будівництва 16-квартирних житлових будинків у м. Полтаві

У 1962 та 1987 роках за ініціативою кафедри були проведені республіканські конференції з питань проблем удосконалення теорії складнозавантаженого залізобетону, що досліджувався на кафедрі. У 1997 та 2007 роках відбулися за участю представників багатьох країн конференції за темами «Проблеми теорії та практики залізобетону», присвячені відповідно 100- та 110-річчю з дня народження професора М.С. Торяника. У 2007 році проведена V Всеукраїнська  науково-технічна конференція «Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону» за участю провідного науково-дослідного інституту в галузі вдосконалення залізобетонних конструкцій (НДІБК) м. Києва. У 2009 році спільно з кафедрою теоретичної механіки проведено міжнародну конференцію «Динамічна міцність машин, будівель і споруд».

При кафедрі з 1986 по 2001 рік (спільний наказ Мінсільбуду УРСР та МВССО УРСР №157/294 від 25.11.85 р.) для розв’язання проблем у галузі сільськогосподарського будівництва виконувалися наукові розроблення галузевою науково-дослідницькою лабораторією залізобетонних конструкцій для сільського будівництва (науковий керівник – А.М. Павліков, завідувач лабораторії – А.Ю. Голіковський). Із 2001 року ця лабораторія перепрофільована (наказ по ПДТУ №28-17 від 15.12.01 р.) у госпдоговірну науково-дослідницьку лабораторію з обстеження і реконструкції будівель та споруд (науковий керівник – Є.В. Клименко) [5]. Щорічно вона забезпечує виконання науково-дослідницьких і проектно-конструкторських робіт за замовленнями різних підприємств, організацій та установ. Колектив кафедри підтримує плідні творчі зв’язки й веде господарсько-договірну роботу з  установами,  заводами,  промисловими   і  сільськогосподарськими підприємствами. Останніми роками були  розроблені проекти реконструкції виробничих об’єктів, проведені обстеження і реконструйовано понад 100 будівельних об’єктів у Полтавській та інших областях України. За участю студентів спроектовані трибуни Полтавського картодрому, лабораторний корпус «Л» та корпуси «А» і «Ф» університету. Здійснена реконструкція полтавського стадіону «Ворскла».


Експериментальна перевірка вдосконалених на кафедрі сходових маршів житлових будівель

Кафедра брала участь у сертифікації якості залізобетонних виробів і конструкцій, які освоюються та випускаються заводами різних підприємств як Полтавської, так й інших областей. Розроблені технічні умови на залізобетонні вироби (плити перекриття – ТУ У В. 2.6-26.6-34825499-001:2008, колони – ТУ У В. 2.6-26.6-34825499-002:2008 та сходові марші – ТУ У В. 2.6-26.6-34825499-003:2008) конструктивних систем житлових 16-поверхових будівель зі збірно-монолітними в’язевими каркасами. За результатами цих розроблень у м. Полтаві по бульвару Б. Хмельницького та бульвару Боровиковського побудовано 3 таких житлових будинки. Будівництво аналогічних будинків розпочато у м. Лубни.

На кафедрі з 1963 року заснована наукова школа за напрямом дослідження будівельних конструкцій, що працюють на складні види деформацій, котра є єдиною як в Україні, так і за кордоном. Очолював її спочатку доктор технічних наук, професор М.С. Торяник, а потім доктор технічних наук, професор П.Ф. Вахненко. Тепер роботу наукової школи продовжує доктор технічних наук, професор А.М. Павліков, під керівництвом котрого за результатами виконаних експериментально-теоретичних досліджень захистили кандидатські дисертації О.В. Семко, О.В. Зернюк, О.Г. Хохлов, Є.В. Дяченко, О.В. Бойко.

На основі досліджень М.С. Торяника і його учнів В.І. Бабича, П.В. Вахненка, О.В. Горика, М.М. Губія, О.М. Кузьменка, В.І. Клименка, Є.В. Клименка, А.М. Павлікова, Ю.М. Руденка, С.І. Рогового, О.В. Редкіна, Л.І. Сердюка, Л.В. Фалєєва, О.А. Шкурупія, М.Л. Ярового та багатьох інших створено методологію розрахунку міцності, тріщиностійкості та деформативності елементів прямокутної, таврової й двотаврової форм, які працюють в умовах складного деформування. Рекомендації для відповідних розрахунків використані в діючих нормах із проектування залізобетонних конструкцій.


Зустріч 15.05.1970 р. членів кафедри з відомим ученим у галузі залізобетону доктором технічних наук, професором О.О. Гвоздєвим (у центрі першого ряду)

Широке застосування високоміцних сталей і бетону, а також використання нових конструктивних елементів зумовили подальший розвиток наукових досліджень, які виконуються під керівництвом доктора технічних наук, професора А.М. Павлікова, кандидата технічних наук доцента О.О. Довженко. Багато сил до цього також приклав і кандидат технічних наук, доцент М.М. Губій. Завершено і включено науковою координаційною організацією (НДІБК, м. Київ) в ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції» розробки, які стосуються розрахунку залізобетонних конструкцій на складні види деформацій.

Останніми роками інтерес до наукових досліджень значно зріс. Усе більше викладачів кафедри залучаються до наукової роботи. У результаті кандидатом технічних наук, доцентом В.П. Митрофановим започатковано наукову школу з напряму «Дослідження і розроблення методів розрахунку опору руйнуванню та деформуванню бетонних і залізобетонних елементів, які зазнають неоднорідних напружено-деформованих станів при різному характері впливів навантаження та середовища». За результатами виконаних експериментально-теоретичних досліджень з цього напряму захистили кандидатські дисертації П.П. Воскобійник, В.А. Котляров, О.О. Довженко, С.М. Микитенко, В.В. Погрібний, В.Н. Рожко, Н.М. Пінчук.

Викладачі кафедри і співробітники лабораторії регулярно беруть участь у науково-технічних семінарах, конференціях міжнародного та регіонального рівнів, виконують держбюджетні теми (держреєстраційні №№0104U000319, 0101U002074) з питань проектування залізобетонних конструкцій для роботи в умовах складного завантаження.

Загалом, щорічно наукові розробки кафедри дають можливість у середньому захищати 1 – 2 кандидатські дисертації.