Головна

Кафедри

Деканат

Рада факультету

Студентське самоврядування

Абітурієнтам

Рада факультету
Open Panel

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор –

проректор із науково-педагогічної роботи

_________________Б.О. Коробко

“____” ___________  2015 р.

ПЛАН ЗАСІДАНЬ РАДИ БУДІВЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

на 2015/2016 навчальний рік (І семестр)

№ п/п

ПИТАННЯ

Дата

Доповідачі

1

Підсумки роботи факультету у 2014-2015 навчальному році

та завдання на 2015-2016 навчальний рік

02.09.2015р.

Декан, зав. кафедрами

2

Затвердження плану роботи ради на І півріччя

Декан

3

Різне

 

1

Кадрове забезпечення підготовки фахівців за спеціальностями

28.10.2015 р.

зав. кафедрами

2

Підсумки навчальної і виробничої практик

зав. кафедрами

3

Про організацію та хід навчального процесу у новому навчальному році

декан, зав. кафедрами

4

Працевлаштування випускників 2015 року

декан, зав. кафедрами

5

Різне

 

1

Про підготовку кандидатів і докторів наук та результати наукової діяльності кафедр

(звіт аспірантів, докторантів факультету)

25.11.2015 р.

декан, зав. кафедрами

2

Про роботу кураторів-тьюторів у закріплених академічних групах

зав. кафедрами

3

Виховна робота на факультеті та у гуртожитках

зав. кафедрами

4

Про отримання відгуків з підприємств на випускників

декан, зав. кафедрами

5

Профорієнтаційна робота на факультеті

декан, зав. кафедрами

6

Різне

 

1

Підсумки наукової діяльності кафедр

23.12.2015 р.

декан, зав. кафедрами

2

Аналіз стану видання методичних вказівок, запланованих на 2015 рік

декан, зав. кафедрами

3

Про хід виконання курсових проектів (робіт)

зав. кафедрами

4

Про стан аудиторій і лабораторної бази кафедр факультету у перед зимовий період

та економію енергоресурсів

зав. кафедрами

5

Аналіз відвідування занять студентами та підсумки міжсесійного контролю знань

зав. кафедрами

6

Про стан виконання наказів МОН, ПолтНТУ, рішень вченої ради, ректорату

та інших нормативних документів

 

7

Різне

 

1

Аналіз виконання запланованих показників за 2015 рік

 

27.01.2016 р.

 

2

Стан техніки безпеки та пожежної безпеки на кафедрах

зав. кафедрами

3

Стан роботи щодо протидії корупції, хабарництва та зловживання

службовим становищем згідно вимогам Закону України „Про боротьбу з корупцією”

зав. кафедрами

4

Підсумки зимової екзаменаційної сесії

зав. кафедрами

5

Про стан виховної роботи на факультеті

декан, зав. кафедрами

6

Різне

 

Голова Вченої ради факультету
декан будівельного факультету                                                                     Нестеренко М.П.

 

Склад вченої ради будівельного факультету (згідно наказу по університету від 03.07.2014 р. №205)

1

Нестеренко Микола Петрович

д.т.н., професор, декан будівельного факультету, голова Вченої ради факультету

2

Базалій Роман Сергійович

студент групи 401БП, голова студентської ради будівельного факультету

3

Бондар Людмила Вікторівна

к.т.н., доцент, доцент кафедри технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів

4

Винников Юрій Леонідович

д.т.н., професор, професор кафедри видобування нафти і газу та геотехніки

5

Гасенко Антон Володимирович

к.т.н., доцент, доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів

6

Дяченко Євген Володимирович

к.т.н., доцент, доцент кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

7

Кириченко Володимир Анатолійович

к.т.н., доцент, доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів,
заступник декана будівельного факультету, заступник голови Вченої ради факультету

8

Кошлатий Олег Борисович

доцент, доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель

9

Лазарєв Дмитро Миколайович

к.т.н., доцент, доцент кафедри будівельної і теоретичної механіки

10

Литвиненко Тетяна Петрівна

к.т.н., доцент, доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель

11

Магас Наталія Миколаївна

к.т.н., доцент кафедри архітектури та міського будівництва, секретар Вченої ради будівельного факультету

12

Марченко Любов Володимирівна

диспетчер будівельного факультету

13

Павліков Андрій Миколайович

д.т.н., професор, завідувач кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів

14

Пічугін Сергій Федорович

д.т.н., професор, завідувач кафедри конструкцій із металу, дерева та пластмас

15

Семко Олександр Володимирович

д.т.н., професор, завідувач кафедри архітектури та міського будівництва

16

Трусов Геннадій Миколайович

к.т.н., доцент, доцент кафедри конструкцій з металу, дерева і пластмас

17

Шарий Григорій Іванович

к.держ.упр., доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель

18

Шкурупій Олександр Анатолійович

к.т.н., доцент, завідувач кафедри будівельної і теоретичної механіки

19

Шульгін Володимир Васильович

к.т.н., доцент, заступник завідувача кафедри технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів

20

Щербінін Леонід Георгійович

к.т.н., доцент, заступник завідувача кафедри організації  і технології будівництва та охорони праці