Головна

Кафедри

Деканат

Рада факультету

Студентське самоврядування

Абітурієнтам

Рада факультету
Open Panel

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор –

проректор із науково-педагогічної роботи

_________________Б.О. Коробко

“____” ___________  2015 р.

ПЛАН ЗАСІДАНЬ РАДИ БУДІВЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

на 2015/2016 навчальний рік (І семестр)

№ п/п

ПИТАННЯ

Дата

Доповідачі

1

Підсумки роботи факультету у 2014-2015 навчальному році

та завдання на 2015-2016 навчальний рік

02.09.2015р.

Декан, зав. кафедрами

2

Затвердження плану роботи ради на І півріччя

Декан

3

Різне

 

1

Кадрове забезпечення підготовки фахівців за спеціальностями

28.10.2015 р.

зав. кафедрами

2

Підсумки навчальної і виробничої практик

зав. кафедрами

3

Про організацію та хід навчального процесу у новому навчальному році

декан, зав. кафедрами

4

Працевлаштування випускників 2015 року

декан, зав. кафедрами

5

Різне

 

1

Про підготовку кандидатів і докторів наук та результати наукової діяльності кафедр

(звіт аспірантів, докторантів факультету)

25.11.2015 р.

декан, зав. кафедрами

2

Про роботу кураторів-тьюторів у закріплених академічних групах

зав. кафедрами

3

Виховна робота на факультеті та у гуртожитках

зав. кафедрами

4

Про отримання відгуків з підприємств на випускників

декан, зав. кафедрами

5

Профорієнтаційна робота на факультеті

декан, зав. кафедрами

6

Різне

 

1

Підсумки наукової діяльності кафедр

23.12.2015 р.

декан, зав. кафедрами

2

Аналіз стану видання методичних вказівок, запланованих на 2015 рік

декан, зав. кафедрами

3

Про хід виконання курсових проектів (робіт)

зав. кафедрами

4

Про стан аудиторій і лабораторної бази кафедр факультету у перед зимовий період

та економію енергоресурсів

зав. кафедрами

5

Аналіз відвідування занять студентами та підсумки міжсесійного контролю знань

зав. кафедрами

6

Про стан виконання наказів МОН, ПолтНТУ, рішень вченої ради, ректорату

та інших нормативних документів

 

7

Різне

 

1

Аналіз виконання запланованих показників за 2015 рік

 

27.01.2016 р.

 

2

Стан техніки безпеки та пожежної безпеки на кафедрах

зав. кафедрами

3

Стан роботи щодо протидії корупції, хабарництва та зловживання

службовим становищем згідно вимогам Закону України „Про боротьбу з корупцією”

зав. кафедрами

4

Підсумки зимової екзаменаційної сесії

зав. кафедрами

5

Про стан виховної роботи на факультеті

декан, зав. кафедрами

6

Різне

 

Голова Вченої ради факультету
декан будівельного факультету                                                                     Нестеренко М.П.